12/8/08

Παρατηρήσεις του ΣΟΕΨΥ νομού Σάμου για την κάλυψη από τα ΜΜΕ του εγκλήματος της Σαντορίνης.

Το έγκλημα της Σαντορίνης με δράστη ένα περιστασιακό λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας έλαβε μεγάλη προβολή από τα ελληνικά ΜΜΕ.
Το συγκεκριμένο έγκλημα είναι ένα από τα έξι που διαπράττουν κάθε χρόνο άνθρωποι που πάσχουν από ψυχική νόσο στην Ελλάδα. Σημειώνουμε ότι το σύνολο των εγκλημάτων στη χώρα μας σε διάστημα ενός χρόνου είναι γύρω στα διακόσια.
Στην περίπτωση της δημοσιογραφικής κάλυψης του παρατηρήθηκαν δύο τάσεις. Η πρώτη ήταν η «Στιγματιστική», όπου με τίτλους και κείμενα που στόχευαν στον εντυπωσιασμό η δολοφονία παρουσιάστηκε και συνδέθηκε με την ασθένεια του δράστη αναπαράγοντας έτσι τα στερεότυπα του βίαιου και απρόβλεπτου ψυχασθενή. Η δεύτερη ήταν η «Αποστιγματιστική», όπου εκτός από το ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν οι απόψεις των ειδικών αλλά και των μελών Συλλόγων για την Ψυχική Υγεία. Έτσι έγινε κατανοητό ότι στην πραγματικότητα ο πληθυσμός των ψυχικά ασθενών δεν είναι περισσότερο επικίνδυνος από το γενικό πληθυσμό κι ότι τέτοια εγκλήματα συνδέονται με την έλλειψη ψυχιατρικής φροντίδας. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις παρόμοιων εγκλημάτων στην Ελλάδα ο δράστης διέκοψε την φαρμακευτική αγωγή και δεν υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα συνεργασία με οργανισμό παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αξίζει να τονίσουμε ότι σε ένα πληθυσμό 10.000 ψυχικά ασθενών πραγματικά επικίνδυνοι είναι μόλις οι 5 και οι πιθανότητες να εκδηλώσουν μια βίαιη συμπεριφορά αυξάνεται όταν δεν υπάρχει ψυχιατρική βοήθεια και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
Τα ΜΜΕ που θέλησαν να έχουν μια κοινωνικά υπεύθυνη ενημέρωση δεν πραγματοποίησαν ρεπορτάζ εντυπωσιασμού αλλά ανέδειξαν τις πτυχές που προαναφέραμε.
Ο Σύλλογος Οικογενειών και Εθελοντών για την Ψυχική Υγεία νομού Σάμου θέλοντας να συμβάλλει στην κοινωνικά υπεύθυνη ενημέρωση πάνω σε θέματα με πρωταγωνιστές Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας απέστειλε επιστολές σε εφημερίδες της Αθήνας. Σ’ αυτές που κατέγραψαν με στιγματιστικό τρόπο την είδηση δόθηκε ένα κείμενο με προτάσεις για την προσέγγιση τέτοιων γεγονότων. Στην εφημερίδα που φιλοξένησε μαζί με το ρεπορτάζ τις απόψεις ειδικών και εκπροσώπων Συλλόγων για την Ψυχική Υγεία απεστάλη συγχαρητήρια επιστολή με σκοπό να ενισχύσει τέτοιου είδους δημοσιογραφικές προσεγγίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: