3/8/07

Μουσικοθεραπεία

Ένα μικρό απόσπασμα από ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τη μουσικοθεραπεία:

"Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο με συναισθηματικά και επικοινωνιακά προβλήματα να εκφράσει τα συναισθήματά του και να βρει τρόπους επικοινωνίας με το περιβάλλον του. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να μάθει να παίζει δημιουργικά και αυθόρμητα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία του, και να επικεντρώνει την προσοχή του σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα άτομα που απευθύνονται σε αυτήν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τα προβλήματά τους, να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή τους, και να αποκτήσουν μια πιο σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για τον εξωτερικό τους κόσμο."

ΠΗΓΗ: ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Ακόμη μερικά εξαιρετικά άρθρα για τη μουσικοθεραπέια εδώ.