12/4/11

Συνεργασία του ΣΟΕΨΥ με τα τμήματα Αγωγής Υγείας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Την Παρασκευή 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στο Αμφιθέατρο του Λυκείου Σάμου για το Στίγμα της Ψυχικής Ασθένειας σε συνεργασία με τα προγράμματα αγωγής υγείας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης। Η ενημέρωση είναι ένας από τους άξονες της στρατηγικής που ακολουθεί ο ΣΟΕΨΥ για την άμβλυνση του Στίγματος της Ψυχικής Ασθένειας। Στα πλαίσια αυτής έχουν επιλεχθεί συγκεκριμένες ομάδες στόχοι, μια από αυτές είναι και οι εκπαιδευτικοί।

Δεν υπάρχουν σχόλια: